Strona domowa
Aktualnosci
Ogłoszenie - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PDF Drukuj Email

Ogłoszenie - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej-page-001

Ogłoszenie - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej-page-002

 
10 listopada 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie będzie nieczynne PDF Drukuj Email

 

Informujemy, iż w dniu 10 listopada 2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

będzie nieczynne.

10 listopada 2014 r. został ustalony jako dzień wolny od pracy

w zamian za 1 listopada 2014 r.,

czyli za dzień świąteczny przypadający w innym dniu niż niedziela

– na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

 
Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2014 roku PDF Drukuj Email

Powiat Lubiński przystąpił do pilotażowego programu Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym
 i w dostępie do edukacji.

Osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz odpowiednią dysfunkcję (np. narządu ruchu) mogą ubiegać się
o dofinansowanie w następującym zakresie (Moduł I):

-        pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

-        pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

-        pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

-        dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

-        pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

-        pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,

-        pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

-        pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
(co najmniej na III poziomie jakości),

-        pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Ponadto osoby niepełnosprawne pobierające naukę w szkole wyższej mogą ubiegać się w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” o dofinansowanie pomocy
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (opłata za naukę, dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego) - Moduł II.

      Termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”- MODUŁ I finansowanego ze środków PFRON upływa z dniem 30 sierpnia 2014 r., natomiast Modułu II z dniem 30 września 2014 r.

            

 
Nabór kandydatów PDF Drukuj Email

DUW odpoowiedź1

 
Zaproszenie do składanie ofert na zadanie “Prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych” PDF Drukuj Email

Zaproszenie do składania ofert na zadanie Prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych 1

Zaproszenie do składania ofert na zadanie Prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych 2

 
Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie PDF Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje,

iż w miesiącu kwietniu 2014 r. planuje przystąpić do realizacji

Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego

dla sprawców przemocy w rodzinie na lata 2012 – 2015 – III edycja

 

 

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych  wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. z 8 marca poz. 259) Program korekcyjno –edukacyjny adresowany jest do:

 1)osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych,

 

 2)osób, stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

 

 3)osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie korekcyjno-edukacyjnym oraz innych osób dorosłych, mieszkańców Powiatu Lubińskiego, które mają świadomość własnego problemu związanego ze stosowaniem przemocy i wykazują motywację do podjęcia terapii.

 

 

Udział w Programie jest bezpłatny

 

 

Więcej informacji:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Składowa 3

59-300 Lubin

tel. 76 847 96 92

 

Osoba do kontaktu: Justyna Miter

 

 

 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 1 z 3